หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
ผบ.4283/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.5041/60
สืบพยานโจทก์จำเลยที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1195/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
พ.326/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.985/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
รง.2/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
รง.3/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.150/61
ฟังรายงานผลการสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.231/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.261/61
พบทนาย (ผู้ร้อง)
เวลา 9.00 น.
อ.307/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.385/59
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.532/61
พบทนายและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครอง เวลา 9.00 น.
อ.716/60
เบิกมาเป็นพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.780/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.