หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 59
ปภ.4/61
สืบพยานโจทก์ (จอภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1064/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1065/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1066/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1067/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1068/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1072/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1073/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1074/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1075/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1196/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1197/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1198/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1199/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1200/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1201/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1203/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.1233/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1234/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1235/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1236/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1237/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1269/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1279/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1280/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1281/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1288/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1289/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1290/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1291/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1292/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1293/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1294/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1295/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1296/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.320/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
ผบ.324/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.435/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.5107/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
เวลา 9.00 น.
ผบ.882/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.192/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.346/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.483/61
นัดให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.490/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.491/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.492/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.506/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.507/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.508/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.509/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.587/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.609/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.610/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.1048/61
พบทนายและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.1092/61
นัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.172/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1773/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.230/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.242/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.