ศาลจังหวัดยโสธร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
ครร.1/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ปภ.1/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.4098/60
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.4394/60
นัดไกล่เกลี่ยและนัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
ผบ.4405/60
นัดสืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.4582/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.5116/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5117/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5118/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5119/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5120/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5121/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5122/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5123/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5124/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5125/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5126/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5127/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5128/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5129/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5130/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5186/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5187/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5188/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5189/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.5190/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
พ.1216/60
นัดไกล่เกลี่ย/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.170/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.480/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1032/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1290/60
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1641/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.2250/60
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.265/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.761/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.