ศาลจังหวัดยโสธร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: ศาลจังหวัดยโสธร จะบริการประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม :::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 168
อ.215/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2348/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2558/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2628/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2629/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2630/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2678/59
นัดสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1414/59
นัดพร้อมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4575/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4576/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4914/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4915/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4916/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4917/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4977/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4978/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4998/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4999/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5000/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5001/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5002/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5003/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5015/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5016/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5017/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5018/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5057/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5058/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5059/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5060/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5061/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5062/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5063/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5064/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5065/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5066/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5067/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5090/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5101/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5102/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5103/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5104/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5105/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5106/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5107/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5108/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5165/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5166/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5167/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5168/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5169/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5187/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5188/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5189/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5190/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5191/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5217/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1039/59
นัดไกล่เกลี่ย ทำยอมหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1119/59
นัดตรวจแผนที่/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1283/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1334/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1335/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1336/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1337/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1339/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1365/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1374/59
นัด ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1385/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.234/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.777/55
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1211/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1449/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2742/58
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2815/59
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2820/59
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2853/59
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2863/59
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2876/59
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3179/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3187/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.520/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.790/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.6/59
ไต่สวนลูกหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4041/59
นัดฟังผลการชำระ/นัดสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4436/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4697/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4698/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4923/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4975/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5011/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5012/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5013/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5014/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5034/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5036/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5037/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5038/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5039/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5040/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5041/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5042/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5043/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5044/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5045/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5046/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5047/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5048/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5049/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5050/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5051/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5052/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5053/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5054/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5055/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5056/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5135/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5136/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5151/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5152/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5153/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5160/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5161/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5162/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5163/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5164/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5174/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5175/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5176/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5177/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5178/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5181/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5182/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5183/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5184/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5185/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5186/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5196/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5213/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5214/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1034/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1129/59
นัดพร้อมเพื่อตรวจสอบแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1179/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1202/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1269/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1270/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1271/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1272/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1300/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1301/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1302/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1303/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1323/59
นัด ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1324/59
นัด ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1330/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1331/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1332/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1333/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1346/59
นัดชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1361/59
นัดชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1367/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1368/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1373/59
นัด ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1379/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1380/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1381/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.664/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.786/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1088/59
สืบพยานโจทก์-ยอมความ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ