หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดยโสธร
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับองค์กร 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
บริการประชาชน 
การติดต่อ/แผนที่  
อัตราค่าคำคู่ความ 
ถาม-ตอบปัญหา 
ข้อมูลทนายความ  
นวัตกรรมและการพัฒนา  
ผู้ดูแลระบบ 

 


 

ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาลจังหวัดยโสธร   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 73 )
ระเบียบศาลจังหวัดยโสธร ว่าด้วยค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารในคดีผู้บริโภค พ.ศ.2557   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี   13 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 178 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร   28 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 62 )
ประกาศ ขายทอดตลาดพสดุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง (โรงจอดรถยนต์)ที่หมดอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้ฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 20 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 12 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร (อาคารหลังใหม่)   24 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง(สำหรับสืบพยานเด็กฯ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 40 )
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรทัฒน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง(สำหรับสืบพยานเด็ฯ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 25 )
ประกาศเรือง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักผู้อำนวยการ ฯ)   20 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 218 )
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง(สำหรับสืบพยฯ   12 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดยโสธร การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 309 )
ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ฯ ฯ   15 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 54 )
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่ฯ   15 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 32 )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา ฯ จำนวน 5 หน่วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ   19 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 123 )
ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ฯ   26 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 141 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ก่อนฟ้อง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ก่อนฟ้อง
  :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
“ประชุมเชิงสัมมนากฎหมายที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และมีผลบังคับใช้”
“ประชุมเชิงสัมมนากฎหมายที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และมีผลบังคับใช้”
  :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการใช้เครื่องดับเพลิง
โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการใช้เครื่องดับเพลิง
  :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 170 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยมหาราช
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยมหาราช
  :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 155 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)