ศาลจังหวัดยโสธร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: ศาลจังหวัดยโสธร จะบริการประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม :::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 186
อ.1314/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1370/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1464/60
นัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1471/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1534/60
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2555/59
นัดสอบคำให้การและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1623/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1624/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1625/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1628/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1635/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1636/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1719/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1745/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1746/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1756/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1936/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3125/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3389/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3390/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3391/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3392/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3393/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3394/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3395/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3396/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3397/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3429/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3430/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3431/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3432/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3433/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3434/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3451/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3467/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3468/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3495/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3496/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3536/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3537/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3538/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3539/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3540/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3591/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3592/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3593/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3594/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3595/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3596/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3640/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3641/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3642/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3720/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3721/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3756/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3757/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.380/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.623/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย/นัดพร้อมเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.756/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.454/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.461/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.572/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.576/60
สืบพยาน-ยอมความ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.672/60
นัดไกล่เกลี่ย/ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.856/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.862/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.874/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.878/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.879/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.880/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.889/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.890/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.914/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.924/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1064/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1315/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1396/60
นัดพร้อม/ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1469/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1541/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1542/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1569/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1582/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1591/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1593/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1605/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1607/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1609/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1623/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1632/60
นัดพร้อมและตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1760/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1762/60
เบิกจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1763/60
เบิกจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1764/60
เบิกจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1765/60
ประกันจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1766/60
ประกันจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1771/60
ประกันจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1773/60
ประกันจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1774/60
เบิกจ่ายฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1859/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2285/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.238/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3345/59
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.577/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.685/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.952/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.970/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
ขฉ.2/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ช.5/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1321/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1322/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1509/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1547/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1726/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1727/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1814/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1968/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3122/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3376/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3377/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3378/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3379/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3380/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3381/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3382/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3383/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3384/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3385/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3386/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3387/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3388/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.339/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3424/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3425/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3426/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3427/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3428/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3439/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3452/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3453/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3454/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3455/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3465/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3466/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3502/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3528/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3531/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3532/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3533/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3534/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3535/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3541/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3542/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3588/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3589/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3590/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3599/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3745/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.471/60
สืบพยานจำเลย/โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.156/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.845/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.847/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.854/60
นัดชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.864/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.865/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.866/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.867/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.868/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.869/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.870/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.871/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.872/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.873/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.875/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.876/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.877/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.881/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.883/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.886/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.891/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.898/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.899/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.900/60
นัดให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.916/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.949/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.654/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)