ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::

ศาลจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ศาลจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558