ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ยึดมั่นหลักนิติธรรม ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม *** Yasothon Provincial Court : adhere to the rule of law, adopt the advanced technology, achieve sustainable developments, and be environmentally conscious.

ศาลจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ Green Court (ศาลสีเขียว)

ศาลจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ Green Court (ศาลสีเขียว)