ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::

ศาลจังหวัดยโสธร ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศาลจังหวัดยโสธร ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562