ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ::: Yasothon Provincial Court ::::: สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4571 2560 ::::::

ศาลจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สายพิณ ลิ้มวงษ์ทอง มารดาของนายประชา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สายพิณ ลิ้มวงษ์ทอง มารดาของนายประชา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา