ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดยโสธร ยึดมั่นหลักนิติธรรม ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม *** Yasothon Provincial Court : adhere to the rule of law, adopt the advanced technology, achieve sustainable developments, and be environmentally conscious.

ศาลจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สายพิณ ลิ้มวงษ์ทอง มารดาของนายประชา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สายพิณ ลิ้มวงษ์ทอง มารดาของนายประชา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา